Vol 8, No 2 (2022)

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Boris A. Kheyfets, Veronika Yu. Chernova
PDF
94-105
Arina V. Suvorova
PDF
106-119
Anastasia Y. Nikitaeva, Olga A. Chernova, Lesego Molapisi
PDF
120-134
Vladimir R. Tsibulsky, Larisa V. Vazhenina, Ilya G. Solovyov, Denis A. Govorkov, Viktor P. Novikov
PDF
135-147
Daniil G. Sandler, Dmitry A. Gladyrev, Dmitry M. Kochetkov, Anna D. Zorina
PDF
148-160
Gheorghe Săvoiu, Alexander Vilgelm
PDF
161-171
Aida T. Yerimpasheva, Aida M. Myrzakhmetova, Dina U. Alshimbayeva
PDF
172-186