Том 17, № 3(142)

Весь выпуск

Просмотреть или скачать весь выпуск PDF

Содержание

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Yuliya Zorakhovna Kantor
8-22
Vera Valeryevna Solovyova
23-36
Alexey Valeryevich Chevardin
36-41
Mariya Аnderyevna Mikhailova, Tatiana Аleksandrovna Snigireva
41-48

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ЛИТЕРАТУРЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Valentina Аleksandrovna Limerova V. A.
49-59
Аleksander Vasilyevich Kubasov
59-68
Nataliya Borisovna Gramatchikova
69-82
Oleg Vasilyevich Zyryanov
83-97
Elena Konstantinovna Sozina
98-110
Ekaterina Aleksandrovna Konoplyova
110-117
Yulija Sergeyevna Podlubnova
117-128

ТВОРЦЫ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Elena Pavlovna Pirogova
129-143
Aleksander Viktorovich Tchoudinov
144-153
Nataliya Aleksandrovna Pavlyukova
154-163

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ШЕКСПИРОВЕДЕНИЯ

Arseniy Igorevich Kuzmichev
164-171
Nadezhda Fedorovna Shestakova
171-178

ИСТОРИЯ

Anatoliy Ivanovich Delitsoy
179-189
Mihail Viktorovich Mikheev
190-199
Elena Vladimirovna Zhurikhina
199-209
Grigoriy Vadimovich Pavlyukov
209-217

ФИЛОЛОГИЯ

Ilariya Garbuio
218-228
Svetlana Sergeyevna Vaulina, Lidiya Yuryevna Podruchnaya
227-235

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Ol'ga Nikolaevna Silonova
236-248
Konstantin Il'ich Maslov
249-258

РЕЦЕНЗИИ

Aleksandr Sergeevich Kozlov
259-266
Andrey Vladimirovich Gladyshev
266-270
Elena Vladimirovna Lazareva, Andrey Valeryevich Lyamzin A. V.
271-274