Copyright (c) 2021 Sergey Alexeevich Loza, Nikita Alexandrovich Smyshlyaev, Aleksandr Nikolaevich Korzhov, Nazar Aleksandrovich Romanyuk

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo

Chimica Techno Acta, 2014-2022
ISSN 2411-1414 (Online)