Copyright (c) 2021 Sergey Alexeevich Loza, Nikita Alexandrovich Smyshlyaev, Aleksandr Nikolaevich Korzhov, Nazar Aleksandrovich Romanyuk

© Chimica Techno Acta, 2014-2021
ISSN 2411-1414 (Online)

Scopus logo WorldCat logo DOAJ logo CAS logo BASE logo eLibrary logo